14.1 C
ملبورن
08/12/2022
AISOV

اجاره معوق

admin

اجاره معوّق

در بیشتر قراردادهای اجاره، مبلغ اجاره باید پیش پرداخت شود. رایج ترین روال برای پرداخت مبلغ اجاره از این قرار است که در یک روز مشخص از هر ماه بابت یک ماه آینده پرداخت شود.

اگر شما مبلغ اجاره را در موعد مقرر پرداخت نکنید، به ازای هر روزی که ملک را بدون پرداخت اجاره در تصرف خود دارید، یک روز اجاره معوّق بر عهده شما خواهد بود.

راه های جلوگیری از معوّق ماندن اجاره

اگر درآمد شما کم است یا حقوق یا مزایای بازنشستگی دریافت می کنید، به منظور پرداخت راحت تر مبلغ اجاره می توانید مبلغ را به صورت هر دو هفته یک بار و هم زمان با دریافت حقوق خود پرداخت نمایید. البته، بسیاری از قراردادهای اجاره از شما می خواهند که مبلغ اجاره به صورت ماهیانه پرداخت شود. اگر می خواهید مبلغ اجاره خود را به جای هر ماه یک بار به صورت دو هفته یک بار پرداخت نمایید، باید سعی کنید تا رضایت مالک یا کارگزار املاک را جلب نمایید.

اگر شما حقوق یا مزایای بازنشستگی دریافت می کنید، ممکن است بتوانید مبلغ اجاره خود را کسر کرده و تا به طور مستقیم با استفاده از Centrepay، که توسط Centrelink اداره می شود، پرداخت گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره Centrepay باید با Centrelink تماس بگیرید.

اگر مبلغ اجاره شما توسط Centrepay پرداخت می شود، لغو پرداخت پس از خالی کردن ملک به عهده خودتان است. همچنین اگر قبل از سررسید موعد پرداخت اجاره ماه بعد ملک را تخلیه می کنید، حتماً لازم است تا مبلغ اجاره ماه آخر را تنظیم نمایید.

رسیدهای پرداخت اجاره باید شامل دوره ای باشد که مبلغ اجاره پرداخت می شود. این باید نشان دهد که اجاره تا چه تاریخی پرداخت شده است. هر زمان که مبلغ اجاره را پرداخت می کنید باید رسید پرداخت اجاره را درخواست نمایید. اگر مطمئن نیستید که مبلغ اجاره تا چه تاریخی را پوشش می دهد، باید با مالک یا کارگزار املاک تماس بگیرید و یک رونوشت از سابقه پرداخت اجاره خود (که عموماً دفتر ثبت اجاره نامیده می شود) را درخواست نمایید.

اگر اجاره معوق دارید چه کارهایی می توانید انجام دهید

اگر 14 روز اجاره معوّق دارید، صاحبخانه می تواند به شما اخطار تخلیه 14 روزه بدهد. 14 روز اجاره معوّق می تواند به صورت روزهای متوالی باشد، یا اگر در طول چند هفته یا چند ماه اجاره خود را به طور کامل پرداخت نکرده باشید، روزهای اجاره معوّق روی هم جمع شده و مجموعاً به عدد 14 برسد.  در هر صورت اجاره شما باید 14 روز کامل به تعویق افتاده باشد تا صاحبخانه بتواند اخطار تخلیهبه شما بدهد.

بابت اجاره معوّق، صرفاً اخطار تخلیه باید به شما داده شود. بابت پرداخت نکردن پیش از موعد اجاره نمی توان اخطار تخلیه به شما داد. اگر در زمانی که اخطار تخلیه دریافت می کنید هنوز 14 روز اجاره شما معوّق نشده است، آن اخطار بی اعتبار است.

اگر اجاره شما عقب افتاده است و نمی توانید آن را بپردازید، بلافاصله با صاحبخانه یا کارگزار املاک تماس بگیرید و زمان پرداخت را به آنها اطلاع دهید.

اگر نمی توانید اجاره معوّق را یکجا تسویه کنید، باید پیشنهاد پرداخت مبلغ در طول زمان را به آنها بدهید (مثلاً، 20 دلار اضافه در هفته). پرداخت مبالغ بیشتر از توان خود را پیشنهاد نکنید. پیشنهاد را به صورت کتبی آماده کنید و یک رونوشت از آن برای خود نگهدارید – حتی اگر صاحبخانه یا گارگزار املاک آن پیشنهاد را نپذیرد، شما می توانید از آن نامه به عنوان مدرکی دال بر تلاش در جهت رفع مشکل استفاده کنید.

از لحاظ قانونی، صاحبخانه یا گارگزار املاک نمی تواند شخصاً شما را بیرون کند. فقط پلیس می تواند شما را بیرون کند و آن هم با داشتن دستور تصرف و حکم تصرف از سوی دادگاه مدنی و اداری ایالت ویکتوریا (VCAT).

اگر برای تهیه طرح پرداخت نیاز به کمک دارید، می توانید با Money Help یا خط ملی مشاوره پرداخت بدهی با شماره 1800 007 007 تماس بگیرید و با یک مشاور مالی تماس صحبت کنید.

همچنین بعضی خدمات مربوط به مسکن وجود دارد که در صورت داشتن اجاره معوّق، ممکن است به شما کمک مالی ارائه کنند. شما می توانید از طریق شماره 1800 825 955 (24 ساعته رایگان) این خدمات را پیدا کنید.

فرایند اخراج ناشی از اجاره معوّق

تنها در صورتی می توان شما را از یک ملک اخراج کرد که یک اخطار تخلیهمعتبر به شما داده شده باشد، یک جلسه دادرسی در دادگاه مدنی و اداری ایالت ویکتوریا (VCAT) برگزار شده باشد و دادگاه یک دستور تصرف به صاحبخانه داده باشد و صاحبخانه حکم تصرف خریداری کرده باشد و پلیس برای اجرای این حکم حضور پیدا کند.

اگر صاحبخانه یا کارگزار املاک پیشنهاد شما را رد کند یا اینکه شما نتوانید مبلغ را بپردازید، صاحبخانه باید روند قانونی را برای اخراج شما طی کند.

اگر شما یک اعلامیه دادرسی از VCAT دریافت نمایید و نمی خواهید از ملک اخراج شوید، باید باید در جلسه دادرسی VCAT حضور یابید.

اگر صاحبخانه یا کارگزار املاک به شما بگوید که لازم نیست در جلسه دادرسی شرکت کنید چون که اجاره معوّق خود را پرداخته اید ( یا به هر دلیل دیگری)، باید از طریق شماره 1300 01 8228 (1300 01 VCAT) با VCAT تماس بگیرید تا از بایت انصراف از درخواست اطمینان حاصل کنید. اگر از آن درخواست انصراف داده نشده باشد، باید در دادرسی شرکت نمایید.

در جلسه دادرسی، عضو VCAT می تواند یک دستور تصرف صادر نماید یا تصمیم بگیرد که درخواست صاحبخانه برای دستور تصرف را رد کند یا به وقت دیگری موکول نماید. عضو می تواند درخواست را به وقت دیگری موکول کند، اگر:

  • شما بتوانید نشان دهید که با طرح تسویه بدهی موافقت شده است؛ یا
  • به دادگاه نشان دهید که چگونه می توانید بدهی معوّق را پرداخت کنید؛ و
  • در نتیجه ی آن صاحبخانه متحمّل هیچگونه ضرر مالی نشود.

بسیاری از مستاجران در صورت داشتن یک برنامه معقول و مستدل برای تسویه اجاره معوّق خود، می توانند از VCAT درخواست نمایند تا دستور تصرف صادر ننماید.

شما باید تا حد ممکن مدارک را همراه با  خود به جلسه دادرسی VCAT ببرید تا نشان دهید که چطور می توانید اجاره های معوّق را تسویه نمایید. مدارک باید شامل یک اظهارنامه از سوی یک مشاور مالی باشد که میزان درآمد و مخارج شما را نشان دهد یا اسناد مشابه (مانند فیش های حقوقی، گزارش پرداخت Centrelink یا گواهی پرداخت اجاره). همچنین می توانید از هر کسی که می تواند از پرونده شما دفاع کند درخواست کنید که شواهد را در جلسه دادرسی ارائه نماید.

اگر VCAT درخواست را به زمان دیگری موکول کند، دوره زمانی مشخص، معمولاً 3 تا 6 ماه، خواهد بود. در این مورد، “موکول کردن” بدین معنی است که اخراج از ملک به حالت تعلیق درآمده و فرصت دیگری به شما داده می شود. اگر اجاره های معوّق را مطابق با دستور VCAT تسویه نمایید، VCAT در تاریخی که مشخص کرده است آن درخواست را از دستور کار خارج می سازد و موضوع خاتمه می یابد.

البته، اگر شما نتوانید به دستور VCAT عمل کنید (مثلاً مبلغ مقرّر را پرداخت نکرده باشید)، مالک می تواند درخواست را «تکرار» کند و شما یک اعلامیه دادرسی دریافت خواهید کرد. اگر این اتفاق رخ دهد، شما باید به دادرسی دوم بروید و یک دلیل قانع کننده برای اجرا نکردن دستور ارائه نمایید، در غیر این صورت احتمال دارد که از ملک اخراج شوید.

اگر VCAT از تعویق دادرسی امتناع بورزد و دستور تصرفصادر نماید، شما می توانید از اعضای VCAT بخواهید تا صدور حکم تصرفرا به تعویق بیندازند.  این باعث می شود تا زمان اجرای حکم توسط پلیس و اخراج شما از ملک به تعویق بیفتد.  VCAT می تواند حکم را تا 30 روز به تعویق بیندازد.  وقتی عضو VCAT درباره اینکه حکم را به تأخیر بیندازد یا خیر تصمیم گیری می کند، مشکلات شما و صاحبخانه در صورت به تعویق افتادن حکم را مد نظر قرار خواهد داد.  شما حتماً باید مدارک مربوط به مشکلاتتان (ازجمله گواهی مبنی بر اینکه برای اجاره یک ملک دیگر درخواست کرده اید، مدارک پزشکی، نامه های مددکاران) را همراه خود به جلسه دادرسی بیاورید.

توجه: اگر مالک در حال اقدام برای اخراج شما از ملک بابت اجاره های معوّق است، ما توصیه می کنیم که شما اطلاعات موجود در صفحه اخراج را مطالعه کنید زیرا ممکن است صاحبخانه از یک روش جایگزین برای درخواستدستور تصرف از VCAT اقدام نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما،خدمات TAAP، ارائه دهنده Tenancy Plus محلی، یا مرکز حقوقی محله خود تماس بگیرید.