23.6 C
ملبورن
19/01/2022
AISOV

حقوق مستأجرین

admin

حقوق مستأجرین (خلاصه)

مقدمه

تمام مستأجرین ویکتوریا قانوناً دارای حقوقی هستند. این حقوق را قانون مالک و مستأجر مصوب سال 1997 (Residential Tenancies Act 1997) تضمین کرده است. ممانعت یا مجازات مستأجر توسط صاحبخانه برای احقاق حقوق خود طبق این قانون جرم است.

در این نشریه اصول و راهکارهای قانون مالک و مستأجر بیان شده است و پاسخ بیشتر پرسش های اجاره مسکن را نیز در بر دارد.

اگر نمی توانید جواب پرسش خود را در این نشریه پیدا کنید، یا به کمک و راهنمایی بیشتری نیاز داشتید، با یک مرکز خدمات راهنمایی مسکن تماس بگیرید.

در سراسر ویکتوریا این مراکز خدمات راهنمایی مستأجرین وجود دارند. این مراکز، خدمات خود را رایگان و به طور محرمانه عرضه کرده و کمک می کنند تا مستأجرین بتوانند حقوق قانونی خود را به دست آورند. یکی از ارائه کنندگان اینگونه خدمات، اتحادیه مستأجرین (Tenants Union/Tenants Victoria) است. شما می توانید با ما با شماره تلفن 03 9416 2577www.tuv.org.au مراجعه کنید. یا برای گرفتن اطلاعات در نزدیک ترین دفتر راهنمایی مستأجرین حضور یابید. چنانچه به مترجم گفتاری نیاز داشتید، با ما از راه خدمات مترجم تلفنی با شماره 131 450 تماس بگیرید.

اتحادیه مستأجرین خدمات متعددی را به مستأجرین ارائه می نماید. اتحادیه مستأجرین می تواند:

 • در پر کردن فرم های مربوط به اجارۀ خانه به شما کمک کند.
 • در مورد مسائل بخصوصی مانند تعمیرات و افزایش اجاره خانه، شما را راهنمایی نماید.
 • از جانب شما و یا به طرفداری از شما با صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی وارد مذاکره شود.
 • در دیوان مدنی و اداری ویکتوریا (Victorian Civil and Administrative Tribunal) به شما کمک کند، یا وکالت شما را به عهده بگیرد.
 • با انجمن قومی شما در مورد حقوق مستأجرین گفتگو نماید.
 • شما را به نزدیک ترین مرکز خدمات راهنمایی مستأجرین ارجاع دهد.

اتحادیه مستأجرین خود را موظف می داند تا مستأجرینی را که به زبانی غیر از انگلیسی صحبت می کنند، راهنمایی و کمک نماید.

راهنمایی به کسانی که تازه مستأجر شده اند

موارد زیر ممکن است در بیشتر اجاره نشینی ها مصداق داشته باشد:

 1. نا خواسته فرم ها و قراردادهایی را که نمی توانید بخوانید و یا آن ها را نمی فهمید را با ترس و واهمه از صاحب خانه و یا بنگاهی امضاء نکنید. (اتحادیه مستأجرین و یا نزدیک ترین مرکز راهنمایی مستأجرین می توانند فرم ها و قراردادها را برای شما توضیح دهند.)
 2. چنانچه با صاحبخانه یا بنگاه معاملات ملکی قراردادی را بستید، سعی کنید حتماً این قرارداد کتبی باشد و شما و بنگاهی یا صاحبخانه همگی آن را امضاء کنید. (چون قراردادهای شفاهی در استرالیا مانند سایر کشورها ارزشی ندارند.)
 3. اگر هرگونه پولی را به صاحبخانه یا بنگاه معاملات ملکی می دهید، رسید امضاء شده و تاریخ دار آن را مطالبه کنید، بخصوص وقتی که این پول را نقد می دهید.
 4. تا زمانی که اجاره شما به قوت خود باقی است، تمام رسیدها، فرم ها، و قراردادهای مربوط به اجاره را در محل امنی نگهداری کنید.
 5. اگر اختلافی پیش آمد، مرکز راهنمایی مستأجرین یا اداره امور مصرف کنندگان ویکتوریا (Victorian Consumer Affairs) می توانند به شما کمک کنند تا برای حل مسئله مسکن خود به توافق برسید.
 6. چنانچه مشکل شما با توافق صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی حل نشد، می توانید به دیوان مدنی و اداری ویکتوریا درخواست بدهید. دیوان یک دادگاه نیست. بنا بر این، اگر درخواستی دارید و این درخواست پذییرفته نشد، شما را به خاطر آن مجازات نمی کنند. یک مرجع ارزان و خودمانی برای رفع اختلاف است. مستأجرین بایستی از امتیاز قدرت این مرجع استفاده کنند تا مالک و بنگاهی را مجبور نمایند حقوق قانونی آن ها را به عنوان مستأجر رعایت کنند.

شروع اجاره نشینی

درخواست اجاره مسکن

موقعی که برای کرایه خانه ای درخواست می دهید، بنگاهی و یا مالک ممکن است از شما پرسش هایی بکنند. پرسش های ایشان در موارد ذیل غیر قانونی است:

 • نژاد شما
 • اعتقادات سیاسی شما
 • دین شما
 • وضعیت تأهل شما (مجرد بودن یا متأهل بودن شما)
 • وضعیت سلامتی شما
 • مرد یا زن بودن شما
 • سلیقۀ جنسی شما (همجنس باز بودن یا نبودن شما)

موارد فوق هیچگونه ربطی به مناسبت شما برای اجاره مسکن ندارد. اگر این پرسش ها را نمی خواهید پاسخ دهید، از پاسخ به آن ها خود داری کنید. چنانچه درخواست شما رد شد و فکر می کنید به این علت بوده که به این پرسش ها پاسخ نداده اید در این صورت برای گرفتن راهنمایی با اتحادیۀ مستأجرین تماس بگیرید.

در برخی از موارد چنانچه مالک یا بنگاهی به شما به خاطر داشتن فرزند خانه ای را اجاره ندهد، کار وی بر خلاف قانون محسوب می شود. چنانچه به خاطر اینکه فرزند دارید درخواست خانۀ شما رد شد، برای راهنمایی با اتحادیۀ مستأجرین تماس بگیرید.

قراردادهای اجاره

اگر در خواست تان قبول شد، شما قرارداد اجاره را می بندید. بیشتر این قرادادها ، توافق نامه های کتبی هستند. این قرارداد ها دو نوعند: با مدت معین (fixed-term) و یا دوری ای (periodic).

قراردادهای اجاره با مدت معین به شما اجازه می دهد برای مدت معینی خانه ای را اجاره کنید. این مدت معمولا 6 تا 12 ماه است. اجاره دور ای معمولا ماه به ماه می باشد. در پایان مدت ثابت اجاره، اجاره شما تبدیل به اجاره دوره ای می شود. مگر اینکه دوباره یک قرارداد اجاره با مدت معین را امضاء کنید. شما مجبور نیستید به محض اینکه موعد اجاره شما به سر رسید، خانه را تخلیه کنید مگر اینکه خودتان این را بخواهید و یا به شما اخطار تخلیه (Notice to Vacate) بدهند. (به برگه اطلاع رسانی با عنوان “اخطار تخلیه” مراجعه کنید)

یک قرارداد کتبی اجاره با مدت ثابت برای آرامش خاطر بر هر چیز برتری دارد. بخصوص وقتی که اختلافی پیش می آید. با آنکه چنانچه قرار داد شما دوره ای هم باشد باز مشمول قانون مالک و مستأجر خواهید بود.

اگر خانه ای را با دوستی شریکی اجاره کرده باشید، کوشش کنید نام او هم در قرار داد ذکر شود. اگر شما به جای دیگری اسباب کسی کرده باشید، و دوست شما بماند، از مالک یا بنگاه معاملات ملکی بخواهید که نام شما را از قرارداد اجاره خانه حذف نمایند. اگر این کار را نکنید و نام شما همچنان در قرارداد باشد، چنانچه اجاره بها (کرایه) را دوستتان پرداخت نکند و یا خسارتی به خانه مورد اجاره وارد آورد، حتی پس از ترک خانه هم مسئول این موارد خواهید بود.

اجاره بها و ودیعه

در آغاز اجاره نشینی مالک و یا بنگاهی از شما خواهد خواست تا یک ماه اجاره را پیش پرداخت کنید. در بیشتر موارد حق ندارند بیش از یک ماه پیشکرایه بگیرند.

از شما خواهند خواست که ودیعه ای را هم پرداخت کنید تا چنانچه اجاره خود را نپرداختید و یا خسارتی به خانه وارد کردید، وجه الضمانی (وثیقه ای) وجود داشته باشد. در بیشتر موارد ودیعه نباید از معادل یک ماه کرایه خانه بیشتر باشد.

مالک و یا بنگاهی بایستی به شما یک فرم پرداخت ودیعه (Bond Lodgement form) بدهد. موقعی که شما فرم را پر کرده و امضاء کردید آن را به بنگاهی یا مالک برگردانید. بعد آن ها بایستی یک نسخه از آن را به شما بدهند و پول ودیعه ای که داده اید را نزد اداره ودیعه های خانه های مسکونی استیجاری (Residential Tenancies Bond Authority) بسپارند. این نهاد بایستی در ظرف مدت 14 روز برای شما رسید پول را ارسال دارد. این پول را اداره تا پایان مدت اجاره تان نگه می دارد.

چنانچه شما دارای اقامت دائم استرالیا بوده و برای پرداخت ودیعه مشکل داشته باشید ادارۀ مسکن ممکن است به شما در پرداخت ودیعه کمک نماید.

از ادارۀ مسکن بخواهید تا فرم درخواست وام ودیعه را برای شما ارسال دارند. (تحت عنوان Human Services در دفتر راهنمای تلفن با صفحات سفید جلد A-K شماره تلفن را پیدا کنید.)

چنانچه شما از خانه استیجاری نقل مکان کرده و نام شخص دیگری به جای شما در قرار داد اجاره قرار گیرد، بایستی فرم انتقال ودیعه (Transfer of Bond form) را پر کنید. (این فرم در بنگاه های معاملات ملکی و اتحادیۀ مستأجرین یا اداره امور مصرف کننده ویکتوریا موجود است.)

گزارش وضعیت

قبل از اینکه اجاره نشینی شما شروع شود، صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی از خانه استیجاری بازرسی به عمل می آورد. آنها یک گزارش وضعیت از منزل تهیه می کنند که وضعیت خانه را نشان می دهد. انها دو نسخه کامل از گزارش را به شما می دهند.

مهم است که از تمام موارد اختلاف که بررسی شما از وضعیت خانه با گزارش آنها از وضعیت خانه وجود دارد، یادداشتی تهیه کنید. هرچیزی که خسارت دیده یا کثیف باشد بایستی یادداشت شود. و گرنه در پایان مدت اجاره ممکن است شما را به عنوان مسبب آن سرزنش کنند. وقتی که شما گزارش وضعیت را تکمیل و امضاء کردید، یک نسخه از آن را به صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی بازگردانید و نسخۀ دیگر را برای روز مبادا به عنوان سابقه نگاه دارید.

سایر مدارک و اطلاعات

صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی بایستی مشخصات خود را برای تماس در موارد اضطراری در اختیار شما قرار دهند. در عین حال بایستی نسخه ای از نشریه بیانیه حقوق و وظایف (Statement of Rights and Duties) را در اختیار شما قرار دهند. این نشریه حقوق و وظایف مالک و مستأجر را شرح می دهد.

وصل کردن خدمات شهری

قبل از اسباب کشی به منزل استیجاری برق، گاز، آب، و تلفن را به اسم خودتان وصل کنید. اگر این کار را نکنید ممکن است باقی مانده مصرفی مستأجر قبلی را به حساب شما منظور نمایند و مجبور به پرداخت آن بشوید. صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی مشخصات مؤسسات ارائه کننده اینگونه خدمات شهری را به شما خواهند داد.

برای وصل برق و تلفن بایستی هزینه ای بپردازید.

در دوران اجاره نشینی

تعمیرات

در آغاز صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی بایستی خانه مورد اجاره را تمیز و تخلیه شده در اختیار شما قرار دهد. در عین حال بایستی در خلال دوران اجاره آن را در شرایط خوبی نگاه دارند.

تعمیرات اضطراری

چنانچه به تعمیرات فوری نیاز داشتید، با صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی تماس بگیرید. تعمیرات ذیل فوری تلقی می شوند:

 • ترکیدگی لولۀ آب
 • شکستن یا گرفتگی مستراح (توالت)
 • آبچک کردن شدید سقف
 • نشت گاز
 • ایرادات برقی خطرناک
 • آب گرفتگی (سیل)
 • خسارت شدید باران یا آتش سوزی
 • خرابی وسایل ضروری نظیر آب گرم کن، آب آشامیدنی، پخت و پز، گرمایش و یا لباسشویی
 • خرابی گاز، برق یا آب
 • خرابی وسایل مربوط به آب که صاحبخانه آن ها را تأمین می کند و منجر به مصرف زیاد آب بشوند.
 • خرابی و یاخسارتی که خانه را نا امن یا خطرناک سازد
 • خرابی عمده راه پله و یا آسانسور

چنانچه نتوانید با صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی تماس بگیرید، و یا تماس گرفتید و آنها از تعمیر فوری سر باز زدند می توانید:

 • خودتان ترتیب تعمیر را تا هزینه ای به مبلغ 1000 دلار بدهید و بعد پول خود را پس بگیرید. (یادتان باشد رسید آن را حتماً نگاه دارید) یا؛
 • به دیوان مدنی و اداری ویکتوریا تماس بگیرید و درخواست کنید صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی تعمیر فوری را انجام دهند.

تعمیرات غیر اضطراری

چنانچه مسئله اضطراری نبود، سه اقدام می توانید انجام دهید:

 1. برای صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی یک “اخطار به صاحبخانه”(Notice to Landlord) ارسال دارید (این فرمی است که در دفتر اتحادیه مستأجرین یا در اداره امور مصرف کننده ویکتوریا موجود است). این اخطار به آنها 14 روز مهلت می دهد تا تا ایراد را بر طرف کنند.

 2. اگر ظرف مدت 14 روز ایراد برطرف نشد، به اداره امور مصرف کننده ویکتوریا نامه بنویسید و بخواهید موضوع را بررسی کنند. نامه خود را به نشانی ذیل ارسال دارید:

The Director
Consumer Affairs Victoria
PO Box 123A
Melbourne
VIC 3001

 1. یک بازرس از اداره امور مصرف کننده ویکتوریا از خانۀ استیجاری دیدن کرده واز مسئله گزارشی تهیه می نماید. یک نسخه از این گزارش را برای شما ارسال می کنند. اگر گزارش تأیید کرد که تعمیر درخواستی شما ضروری است، در این صورت از دیوان مدنی و اداری ویکتوریا بخواهید تا برای صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی حکمی صادر بکند تا ایراد را برطرف نمایند.

هزینه خدمات شهری

اگر کنتور جداگانه داشته باشید باید هزینه های برق، گاز و آب مصرفی خود را پرداخت کنید. چنانچه کنتوری به نام انحصاری شما وجود نداشته باشد، هزینه آن به عهده صاحبخانه است. شرکت ارائه دهندۀ این خدمات می تواند به شما بگوید آیا کنتور جداگانه ای دارید یا ندارید.

مستأجرین همیشه بایستی خودشان هزینه تلفن خود را پرداخت کنند.

حفظ حریم خصوصی

صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی شما تنها با داشتن دلیل، مثلا برای انجام تعمیرات می تواند وارد خانه شما بشود. آنها بایستی کتباً به شما اخطار بدهند و دلیل ورود به خانه را برای شما شرح دهند.

صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی بایستی برای وارد شدن به خانه شما یا از شما اجازه بگیرند و یا برای تصمیم ورود به خانه، به شما یک اخطار 24 ساعتی بدهند. اگر این اخطار را با پست بفرستند بایستی دو روز نیز برای مدت پست آن اضافه تر درنظر بگیرند. آنها تنها اجازه دارند بین ساعات 8 بامداد تا 6 بعد از ظهر روزهای غیر تعطیل وارد خانه شما بشوند.

چنانچه دیدارهای آنها مکرر و آزار دهنده بود، می توانید با دیوان مدنی و اداری ویکتوریا تماس گرفته بخواهید حکمی صادر کرده و این دیدار ها را محدود کنند.

عقب افتادن پرداخت اجاره بها

صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی می توانند در صورتی که پرداخت کرایه شما 14 روز یا بیشتر از موعد آن عقب بماند کار تخلیه خانه را شروع کنند. البته آنها قادر نیستند بدون حکم دیوان مدنی و اداری ویکتوریا شما را از خانه بیرون کنند. تنها پلیس می تواند این کار را بکند.

افزایش اجاره بها

صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی بایستی برای هرگونه افزایش اجاره بها، یک اخطار 60 روزه به شما بدهد.

اگر فکر می کنید این افزایش اجاره بهای پیشنهادی غیر منصفانه است، به اداره امور مصرف کننده ویکتوریا نامه بنویسید. بایستی این نامه را ظرف مدت 30 روز از تاریخ دریافت اخطار افزایش اجاره بها برای اداره امور مصرف کننده ویکتوریا ارسال دارید.

مأموری از اداره امور مصرف کننده ویکتوریا به منزل شما آمده و در مورد افزایش اجاره بها گزارشی تهیه می کند. یک نسخه از این گزارش برای شما ارسال خواهد شد.

اگر گزارش غیر منصفانه بودن افزایش اجاره بها را تأیید کرد، آن وقت به دیوان مدنی و اداری ویکتوریا درخواست بدهید تا افزایش پیشنهادی را لغو نمایند.

اجاره بهای افزایش یافته را بپردازید تا اینکه حکم دیوان صادر بشود در غیر آن صورت ممکن است اجاره را بدهکار شوید.

لغو قرار داد اجاره

اخطار تخلیه

چنانچه بخواهند شما را از خانه اجاره ای بیرون کنند، صاحبخانه یا بنگاه بایستی به شما اخطار تخلیه بدهند. مهلت این اخطار بسته به دلیل صدور اخطاریه است. چنانچه اخطار تخلیه به دست شما رسید و شما نمی خواهید خانه را تخلیه کنید و یا مهلت می خواهید، با اتحادیه مستأجرین تماس بگیرید. به خاطر داشته باشید که آنها بدون حکم دیوان مدنی و اداری ویکتوریا نمی توانند شما را بیرون کنند.

اخطار تصمیم به تخلیه

اگر شما بخواهید خانه را تخلیه کنید، بایستی به صاحبخانه و یا بنگاه اخطار کتبی بدهید. مهلتی که در این اخطار منظور می کنید بسته به شرایط شما خواهد داشت.

در بیشتر موارد و در صورتی که اجاره شما دوره ای باشد یا بخواهید پس از پایان مدت اجاره در اجاره با مدت معین خانه را تخلیه کنید، بایستی 28 روز مهلت بدهید.چنانچه اجاره شما دوره ای بوده و بخواهید خانه را زودتر ترک کنید، برای راهنمایی با اتحادیه مستأجرین ویکتوریا تماس بگیرید.

پس گرفتن ودیعه و معرفی نامه

پس از پایان اجاره صاحبخانه و یا بنگاه از خانه مورد اجاره دیدن می کنند. اگر فکر کنند که شما به منزل خسارت وارد آورده اید، آن را تمیز تحویل نداده، و یا هنوز کرایه تان را بدهکار هستید، از پول ودیعۀ شما کم می کنند.

اگر با ادعای آنها موافق باشید، به شما یک فرم ادعای ودیعه (Bond Claim form) می دهند. اگر با جزئیاتی که در فرم نوشته اند موافق هستید، آن را امضاء کرده و به صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی برگردانید. چنانچه با ادعای صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی موافق نیستید، از امضای فرم خودداری کنید.

چنانچه فرم را امضاء کنید صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی آن را به اداره ودیعه های خانه های استیجاری (Residential Tenancies Bond Authority) می فرستند. بعد این نهاد سهم شما و صاحب خانه را بر طبق موافقت نامه تان به طور جداگانه ارسال خواهد نمود.

اگر با ادعای آنها موافق نیستید، آنها بایستی به دیوان مدنی و اداری ویکتوریا مراجعه و درخواست کنند بخشی از ودیعۀ شما یا تمامی آن را نگهدارند. در دیوان به شما فرصت می دهند تا ادعای صاحبخانه تان را رد کنید.

توصیه می شود پس از پایان مدت اجاره از صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی بخواهید به شما معرفی نامه ای بدهند که تأیید نماید شما اجاره تان را به موقع پرداخت کرده اید و خانۀ استیجاری را در شرایط خوب و تمیز نگهداری کرده اید.

غرامت

می توانید از صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی به خاطر عدم انجام وظایف قانونی شان و به علت زیانی که متوجه شما شده ادعای خسارت بکنید. برای مثال، می توانید به خاطر اینکه مثلا سوراخی در سقف به موقع تعمیر نکردند و مبلمان شما خسارت دیده ادعای غرامت کنید.

می توان قبل، در حین و پس از آن ادعای غرامت کرد.

برای ادعای غرامت بایستی برای صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی اخطار تخلف در انجام وظیفه (Breach of Duty Notice) بدهید(که در دفاتر اتحادیۀ مستأجرین ویکتوریا و اداره های امور مصرف کننده ویکتوریا موجود است). این اخطار جزئیات ادعای شما و خسارت وارد بر شما را بر می شمارد. چنانچه ظرف مدت 14 روز خسارت شما را جبران نکردند، می توانید به دیوان مدنی و اداری ویکتوریا مراجعه و درخواست صدور حکم غرامت بکنید.

صاحبخانه یا بنگاه معاملات ملکی هم می توانند چنانچه به خاطر عدم مراعات شما در انجام وظایف قانونی تان متضرر بشوند بر علیه شما ادعای خسارت نمایند. مثلا شما خانه را خالی کنید و اجاره تان را مقروض باشید. انها هم باید همین راه کار ها را دنبال کنند.

مگر در موارد استثنایی، دیوان صلاحیت این را ندارد تا در مورد ادعاهای مربوط به درد و رنج، صدمه بدنی و مرگ، و یا ادعایی به مبلغ بیش از 10.000 دلار رسیدگی نماید.

چنانچه می خواهید درخواست غرامت کنید یا از صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی اخطار عدم انجام وظایف قانونی (Breach of Duty Notice) را دریافت کرده اید با اتحادیه مستأجرین تماس بگیرید.

دیوان مدنی و اداری ویکتوریا

دیوان مدنی و اداری ویکتوریا به اختلافات بین مالک و مستأجر رسیدگی می نماید. هزینه درخواست به دیوان 30 دلار است. اگر شما از اشخاص کم درآمد باشید، این شهریه را نیز ممکن است دیوان از شما نگیرد.

برای مراجعه به دیوان به نشانی ذیل مراجعه نید:
55 King Street
Melbourne

تلفن:1300 01 8228(1300 01 VCAT)

چنانچه برای دیوان درخواستی داشته باشید، باید ظرف مدت هفت روز نسخه ای از آن را برای صاحبخانه خود ارسال دارید. دیوان محل و زمان استماع دادرسی را به شما اعلام خواهد کرد. اگر مشکل شما فوری است، هنگام درخواست مراتب را به دیوان اعلام ننمایید.

چنانچه به مترجم گفتاری نیاز دارید قبل از زمان استماع دادرسی مراتب را به اطلاع دیوان برسانید. تأمین مترجم رایگان خواهد بود. در شرایط ویژه، اتحادیه مستأجرین می تواند شما را در آماده کردن برای جلسه دادرسی در دیوان یاری نماید. این خدمت نیز رایگان است.

شکایت از صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی

چنانچه صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی کاری بر خلاف قانون یا بر خلاف شأن حرفه ای انجام بدهند می توانید از آنها به اداره امور مصرف کننده ویکتوریا شکایت کنید. چنانچه اداره امور مصرف کننده ویکتوریا به این نتیجه رسید که صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی مرتکب کاری خلاف قانون شده اند، آنها را در دادگاه تحت پیگرد قانونی قرار خواهند داد.