23.6 C
ملبورن
19/01/2022
AISOV

دادن اخطار به مالک

admin

دادن اخطار تخلف در انجام وظیفه به مالکتان

اگر بر طبق قانون مالک و مستأجر مصوب سال 1997 (Residential Tenancies Act 1997) مالک به وظایف خود عمل نکرد، می توانید به او اخطار تخلف در انجام وظیفه بدهید. این اخطار به مالک می گوید که او وظیفه قانونی دارد که مشکل را رفع کند یا به شما بابت هرنوع زیانی که به علت تخلف او در انجام وظیفه تحمل می کنید، غرامت پرداخت نماید (یا هردو کار را انجام دهد).

این صفحه

چه موقع می توانید اخطار تخلف در انجام وظیفه (Breach of Duty Notice) بدهید؟

ملزم کردن مالک برای رعایت قانون

ادعای غرامت

چگونگی تکمیل اخطار تخلف در انجام وظیفه (Breach of Duty Notice)

دلیل دادن اخطار تخلف در انجام وظیفه

نحوۀ به رؤیت رساندن اخطار تخلف در انجام وظیفه

چه موقع می توانید اخطار تخلف در انجام وظیفه (Breach of Duty Notice) بدهید؟

مالک در شرایط زیر از انجام وظیفه خود تخلف کرده است:

 • خانه را خالی و پاکیزه تحویل ندهد

 • به شما امکان ”آسایش ’quiet enjoyment‘ زندگی در خانه را ندهد (برای آگاهی بیشتر به برگه اطلاع رسانی با عنوان حفظ حریم خصوصی (Privacy) مراجعه کنید)

 • خانه را در وضعیت خوبی از لحاظ تعمیرات نگهداری نکند (برای آگاهی بیشتر پیرامون انجام تعمیرات فوری و تعمیرات غیر فوری توسط صاحبخانه، به برگه اطلاع رسانی با عنوان تعمیرات (Repairs) مراجعه کنید

 • مطمئن نشود که وقتی وسایل آب (گرم کن) یا اتصالات را عوض می کند دست کم نرخ مصرف انرژی آنها A باشد

 • روی همه در و پنجره های خروجی قفل وجود نداشته باشند

 • اگر قفل ها عوض شده اند کلیدهای آنها را تحویل ندهد

اگر می خواهید که تخلف را مرتفع نماید، باید به او اخطار تخلف در انجام وظیفه (Breach of Duty Notice) بدهید. برای مثال، می توانید در صورتی که او با سرزدن مکرر به خانه بدون اخطار قبلی، به نحوی که مخل ”آسایش“ (’quiet enjoyment‘) شما باشد به مالک اخطار تخلف در انجام وظیفه (Breach of Duty Notice) داده و یا به رؤیت او برسانید.

توجه کنید: دلایل اینکه ساکنین خانه های با اتاق کرایه ای (rooming house) و کاروان پارک ها می توانند اخطار تخلف در انجام وظیفه (Breach of Duty Notice) بدهند متفاوت می باشد. برای آگاهی بیشتر با اتحادیه مستأجرین (Tenants Union/Tenants Victoria) تماس یگیرید.

ملزم کردن مالک برای رعایت قانون

اخطار تخلف در انجام وظیفه (Breach of Duty Notice) به مالک اطلاع می دهد که اگر این تخلف را رفع نکند و/ یا به شما غرامت ندهد، ممکن است به دیوان اداری و مدنی ویکتوریا  Victorian Civil and Administrative Tribunal(VCAT) درخواست صدور حکمی بدهید که مالک این کار را بکند. (برای آگاهی بیشتر به برگه اطلاع رسانی با عنوان دیوان اداری و مدنی ویکتوریا (Victorian Civil and Administrative Tribunal) مراجعه کنید.)

سرپیچی کردن از حکم دیوان جرم است و این در مورد احکام پولی و غیر پولی هر دو صادق می باشد. برای آگاهی بیشتر به برگه اطلاع رسانی با عنوان شکایت از مالکین و بنگاه های معاملات ملکی (Complaints about landlords and real estate agents) مراجعه کنید.

ادعای غرامت

اگر مالک در انجام هرگونه وظیفه ای که به عهده دارد تخلف ورزید، و در نتیجه آن متحمل زیان و یا زحمت عمده ای شدید، می توانید یک اخطار تخلف در انجام وظیفه (Breach of Duty Notice) به رؤیت مالک برسانید.

اگر چنین تخلفی تازه رخ داده است، باید یک اخطار تخلف در انجام وظیفه (Breach of Duty Notice) به رؤیت مالک برسانید که به وظیفه خود عمل  نماید (همانطور که پیش از این در این برگه اطلاع رسانی ذکر شد)، و هنگامی که این تخلف مرتفع شد، به دیوان برای گرفتن غرامت درخواست بدهید. علت آن این است که تا مشکل رفع نشده است نمی توانید بطور کامل محاسبه کنید که چه زیانی متحمل شده اید.

اگر این تخلف چندی پیش رخ داده است و مشکل هم دیگر رفع شده، هنوز هم می توانید برای ادعای غرامت یک اخطار تخلف در انجام وظیفه (Breach of Duty Notice) بدهید. بر روی فرم مبلغ مورد ادعای خود، و اینکه چه وظیفه ای انجام نشده و تاریخی را بنویسید که برای اولین بار با صاحبخانه تان راجع به این تخلف تماس گرفته اید.

اگر شما خانه را تخلیه کرده اید، نیازی ندارید که یک اخطار تخلف در انجام وظیفه (Breach of Duty Notice) بدهید. با دادن درخواست به دیوان (Tribunal) می توانید ادعای غرامت نمائید.

در برخی از موقعیت ها، رساندن اخطار تخلف در انجام وظیفه (Breach of Duty Notice) به رؤیت مالک اولین قدم در جریان پایان بخشیدن به دوره استیجاری شما است (برای آگاهی بیشتر به برگه اطلاع رسانی با عنوانپایان دادن اجاره (Ending a tenancy) مراجعه کنید).

چگونگی تکمیل اخطار تخلف در انجام وظیفه (Breach of Duty Notice)

اخطار تخلف در انجام وظیفه (Breach of Duty Notice) از اتحادیه مستأجرین (Tenants Union/Tenants Victoria) در دسترس شما است و می توانید از تارنمای اداره امور مصرف کننده (Consumer Affairs Victoria) به نشانیwww.consumer.vic.gov.au هم دانلود (استخراج) نمائید.

اطلاعات لازم را در چارگوشه های ارائه شده در اخطار بنویسید. در فهرست زیر راهکار ها و رهنمود هائی پیرامون روش تکمیل فرم آمده است.

مشخصات مالک

 1. اطمینان حاصل کنید که در محل تعیین شده نام مالک (نه نام نماینده او) قید شود

 2. نشانی مالک و یا نمایندۀ او (نه نشانی خودتان را) را ارائه کنید.

مشخصات مستأجر

 1. اگر در اجاره نامه بیش از یک مستأجر وجود دارد، باید نام همه کسانی را که به عنوان مستأجر در قرارداد هستند ذکر کنید.

 2. نشانی خانه مورد اجاره را ارائه نمائید.

 3. نشانی پستی محلی (ممکن است با نشانی ذکر شده در بند 4 یکی نباشد) را ارائه نمائید که می خواهید مدارک به آنجا ارسال شود.

 4. شماره تلفن تماس را بنویسید.

نحوه به رؤیت رساندن

 1. شرح دهید که اخطار را چطوری به رؤیت مالک رسانده اید (مانند ارسال با پست سفارشی) و تاریخی که به رؤیت وی رسانده شده.

 2. فرم را امضاء کنید

 3. نام خود را با حروف بزرگ (خوانا) بنویسید

دلیل دادن اخطار تخلف در انجام وظیفه

 1. دلیل اینکه شما این فرم را می فرستید را با مشخص کردن وظیفه ای که صاحبخانه از آن تخلف کرده بیان کنید، مانند بخش 65- سکونت نا مناسب (به فهرست کامل در صفحه درونی اخطار تخلف در انجام وظیفه مراجعه کنید). بعد باید تا آنجا که می توانید جزئیات آن و از جمله تاریخ ها را بنویسید. اگر بقدر کافی جا برای نوشتن نبود، بنویسید ”به صفحه ضمیمه مراجعه کنید“ و جزئیات آن را در یک ورق کاغذ جداگانه ارائه نمائید.

 2. جزئیات زیان یا زحمتی که شما در نتیجه تخلف مالک متحمل شده اید را ارائه نمائید. تا آنجا که می توانید به تفصیل بنویسید. اگر ادعای خسارت می کنید، هر پیشنهاد قیمتی که برای تعمیرات و یا تعویض اجناس صدمه دیده خود دارید و رسید های هزینه هایتان را ضمیمه نمائید. می توانید در چارگوش مربوطه بنویسید ”به پیوست ها مراجعه کنید“ (’see attached‘) و جزئیات را در صفحه جداگانه ای بنویسید.

 3. اگر دارید کوشش می کنید که مالک وظایف خود را انجام دهد باید بنویسید می خواهید که چه کارهایی را انجام دهد (مانند درست کردن چکه کردن سقف). اگر ادعای خسارت می کنید، مبلغ مورد ادعا را ذکر کنید. می توانید از بخش 12 برای مراعات شدن قانون و ادعای غرامت استفاده کنید (’or‘ یعنی ”یا“ را خط زده و به جای آن بنویسید ’and‘ یعنی ”و“).

 4. این اظهار نامه ای است که به مالک اطلاع می دهد در صورت رفع مشکل و/ یا پرداخت غرامت به دیوان (Tribunal) درخواست خواهید داد.

 5. چارگوشه ای که نشان می دهد آیا شما مدرکی هم پیوست کرده اید را علامت صحیح (√) بزنید.

نحوۀ به رؤیت رساندن اخطار تخلف در انجام وظیفه

می توانید اخطار تخلف در انجام وظیفه ای را که تکمیل کرده اید با پست معمولی به رؤیت مالک برسانید ولی توصیه ما این است که از پست سفارشی استفاده کنید یا شخصا به مالک یا نماینده او بدهید تا اینکه بتوانید ثابت کنید که مالک آن را دریافت کرده است. یک نسخه از این اخطار و رسید پست را نزد خود نگهدارید.

وقتی که اخطار را به رؤیت مالک رساندید، باید 14 روز (با در نظر گرفتن 2 روز برای تحویل نامه از راه پست) صبر کنید. بعد اگر مالک مشکل را رفع نکرد و/ یا غرامت را به شما نداد، می توانید به دیوان اداری و مدنی ویکتوریا (VCAT) برای صدور حکمی مبنی بر پیروی مالک از اخطار درخواست بدهید.

برای درخواست از دیوان (Tribunal)، باید فرم درخواست را تکمیل کرده و یک نسخه از اخطار تخلف در انجام وظیفه را به آن ضمیمه کنید. برای آگاهی بیشتر به برگه اطلاع رسانی با عنوان دیوان اداری و مدنی ویکتوریا (Victorian Civil and Administrative Tribunal) مراجعه کنید.

اگر مالک به شما یک اخطار تخلف در انجام وظیفه داد، به برگه اطلاع رسانی با عنوان هنگامی که شما یک اخطار تخلف در انجام وظیفه دریافت می کنید (When you get a Breach of Duty Notice) مراجعه کنید یا برای صلاحدید با اتحادیه مستأجرین (Tenants Union/Tenants Victoria) تماس بگیرید.