23.6 C
ملبورن
19/01/2022
AISOV

فعالیت های اجتماعی

فعالیت اجتماعی کانون ،در راستای کمک  به افراد، سازمان‌ها و دولت بوده و در جهت تاثیر گذاری مثبت بر پیشرفت کار و جامعه می باشد.
مسئولیت اجتماعی با ایجاد یک موضع فعال نسبت به تاثیرگذاری مثبت بر دیگران و محیط بیرون از دایره خود بسط یافته و با کمک داوطلبین به انجام فعالیت های گروه ، روحیه فعالیت گروهی را در بین آحاد جامعه تقویت می بخشد.