23.6 C
ملبورن
19/01/2022
AISOV

فعالیت های فرهنگی

هدف اصلی این کارگروه، تربیت و ارتقا سطح توانمندی های فرهنگی و اجتماعی ایرانیان می باشد. در همین راستا حوزه های متنوعی، ذیل این کارگروه ، با محور آنها ارایه برخی آموزش های مستقیم و غیر مستقیم در زمینه فرهنگ و اجتماع ، فعالیت می نمایند.
این کارگروه وظیفه دارد، به شکل ساختاری و اجتماعی زمینه مناسبی برای حفظ ساختار فرهنگی مهاجران و فرزندان ایشان در تمام ابعاد فراهم کند. در همین راستا، این مدیریت تلاش می‌کند از طریق تشویق و ترغیب عموم مردم به فعالیت‌های داوطلبانه و گروهی، با موضوعات دلخواه و گوناگون، هنجارها و ارزش‌های اصیل فرهنگ ایرانی را ترویج و توسعه دهد. 

بي ترديد وجود تشكل هاي فرهنگي در ميان مردم ویکتوریا يكي از علل پايداري و تأثیرگذاری حركت هاي فرهنگی بوده که موجبات حفظ ساختار فرهنگ اصیل ایرانی را در نسل های آینده فراهم می آورد.