14.1 C
ملبورن
08/12/2022
AISOV

فعالیت های ورزشی

هدف اصلی کانون ایرانیان ویکتوریا از حمایت فعالیت های ورزشی ، افزایش صفات و محاسن اخلاقی ، افزایش عادت های سالم ، ایجاد برنامه های سالم در ایام فراغت و افزایش اعتماد به نفس در بین عموم مردم می باشد.

اهداف عمده این کارگروه :

۱- هدف های توسعه و رشد اندامی : منظور از آن ایجاد قدرت جسمانی از راه رشد و توسعه دستگاه های مختلف بدن است یا به عبارت دیگر توجه به این هدف معطوف به نیرومندی و آمادگی جسمانی می باشد

۲- هدف توسعه و رشد عصبی ، عضلانی ( حیطه روان – حرکتی ) : منظور از آن دور ریختن حرکات اضافی و بیهوده در اجرای مهارتهای بدنی و انجام آن حرکات با تبحر و استادی و زیبایی و ظرافت و با صرف حداقل انرژی ممکن در مرحله اجرا ء

۳- هدف توسعه و رشد تفسیری (حیطه شناختی ) : توسعه و رشد تفسیری در بر گیرنده معلومات ، قضاوتها ، درک و تشخیص و ارزشهایی است که با اجرای فعالیتهای جسمانی همراهند و منظور از آن گرد آوری معلومات ضروری برای پر بار تر کردن زندگی ، توانایی اندیشه و تفسیر و تحلیل شرایط و اوضاعی است که فرد در زندگی روزمره خود دائما با آن مواجه می شود . همچنین معلومات بهداشتی ، پیشگیری از بیماریها ، قوانین و مقررات رشته های ورزشی ، روابط انسانی و غیره نیز در این حیطه قرار می گیرند .

۴- هذف توسعه و رشد فردی ، اجتماعی ( حیطه عاطفی ) : منظور سازگاری فرد با خود و با دیگران و نیز توسعه در رشد معیارهای رفتاری لازم برای یک شهروند خوب می باشد . تعالی این جنبه یکی از خدمات عمده تربیت بدنی به جوامع بشری است .

لذا کانون ایرانیان ویکتوریا ، همواره آمادگی خود را برای تبلیغات فضای های ورزشی ، ورزشکاران اعلام داشته و به همه مدال آوران و افتخارآفرینان ، به عضویت رایگان کانون ، مفتخر می گردند.