11.7 C
ملبورن
15/08/2022
AISOV

مسکن جانشجویی 5

admin

قبل از اینکه خانه کرایه ای را تخلیه کنم باید چه چیز بدانم

برگۀ اطلاع رسانی پیرامون مسکن دانشجویان

قبل از اینکه خانۀ اجاره ای را تخلیه کنید بایستی چند چیز را مورد توجه قرار دهید، اگرچه مسئولیت قانونی شما بسته به نوع مسکنی که در آن زندگی می کنید کمی فرق خواهد داشت.

دادن اخطار

پایان دادن به قرار داد استیجاری به این سادگی نیست که تنها تاریخ تخلیه و ترک خانه را تعیین کنید. برای جلوگیری از اینکه وقتی خانه را تخلیه کردید شما را مجبور به پرداخت کرایه نکنند، باید اخطار قصد ترک خانه را بدهید. تعداد روزی که باید در این اخطار مهلت بدهید بسته به نوع مسکن و نوع اجاره نامه ای است که به نام شما می باشد. در روزی که خانه را ترک می کنید باید کلید ها را پس بدهید. برای هر روزی که در پس دادن کلید تأخیر داشته باشید یک روز از شما کرایه خواهند خواست.

خوابگاه های دانشجویی

خانه با اتاق های کرایه ای

اگر در خوابگاه های دانشجویی و یا خانه های با اتاق کرایه ای زندگی می کنید و یک اجاره نامه (قرارداد) با مدت معین دارید، فقط باید دو روز اخطار بدهید. این اخطار می تواند لفظی بوده یا اگر صاحبخانه با اتاق کرایه ای و یا مدیر خوابگاه اصرار ورزید، می تواند نوشتاری باشد.

مستأجرین خانه های خصوصی

چنانچه مستأجر خانه های خصوصی باشید، لازم است در شرایط ذیل یک اخطار کتبی 28 روزه بدهید:

  • اگر از بخش خصوصی خانه را کرایه کرده باشید (و این می تواند خانه اشتراکی باشد)

  • اگر در خانه ای با اتاق کرایه ای یا خوابگاه دانشجویی زندگی می کنید و اجاره نامه ای با مدت معین امضاء کرده باشید

پس از پایان این مدت تعیین شده برای اجاره، اجاره نامۀ شما به طور خود به خود به صورت دوره ای (ماه به ماه) در میآید، مگر اینکه قراردادی نو برای مدت معین دیگری امضاء کنید. شما مجبور نیستید وقتی دوران اجاره شما به سر آمد خانه را ترک کنید مگر اینکه خودتان بخواهید و یا یک Notice to Vacate (اخطار تخلیه) دریافت کرده باشید.

اگر می خواهید خانه را ترک کنید، شما باید یک اخطار کتبی 28 روزه بدهید. می توانید از یک Notice of intention to Vacate from (فرم اخطار قصد تخلیه) (که در Tenants Union /Tenants Victoria “اتحادیه مستأجرین” یا نهاد خدمات مسکن دانشجویی تان یافت می شود) استفاده کرده و یا به مالک یا بنگاه معاملات ملکی نامه ای نوشته و قصد خود را برای تخلیه اعلام و تاریخی که شما خانه را تخلیه خواهید کرد را ذکر کنید. اگر می خواهید پیش از پایان مدت معین شده در اجاره نامه خود خانه را ترک کنید، باید از نهاد خدمات مسکن دانشجویی یا Tenants Union /Tenants Victoria (اتحادیه مستأجرین) راهنمایی بخواهید – اگر مالک مایل نبود که اجازه دهد شما قبل از پایان دوران اجاره خود خانه را ترک کنید، ممکن است مجبور شوید هزینه های نقض اجاره نامه را بپردازید و این ممکن است گران تمام شود. برای اطلاع بیشتر به برگه های اطلاع رسانی ما به شرح زیر مراجعه کنید:

  • When you want to leave (وقتی که می خواهید خانه را تخلیه کنید)

  • Breaking a lease (نقض اجاره نامه)

  • Notice to Vacate (اخطار تخلیه)

خانه های اشتراکی

خانه های اشتراکی معمولا محیطی در حال دگرگونی همیشگی است و می تواند حالت پیچیده ای پیدا کند. لیکن اگر شما قبل از ترک خانه احتیاطات ابتدایی را به عمل آورید، می توانید از مسایلی که معمولا پیش می آید پرهیز کنید.

اگر همخانه ها در خانه ای که ترک می کنید همچنان می مانند باید مطمئن شوید که نام شما از اجاره نامه حذف شود. برای این کار به اجازه مالک نیاز خواهید داشت. اگر نام شما از اجاره نامه حذف نشود، مسئولیت هر کرایه ای که پس از ترک شما پرداخت نشود و یا خسارتی که به خانه وارد آید، همچنان به عهدۀ شما خواهد ماند.

اگر شخص جدیدی جایگزین شما می شود، در این صورت مالک باید موافقت نماید که نام شما را از اجاره نامه حذف، و با نام کسی که جایگزین شما می شود عوض نمایند (این را انتقال می گویند). اگر بدون دلیل موجه صاحبخانه با این انتقال موافقت نکرد، ممکن است بتوانید از Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) (دیوان مدنی و اداری ویکتوریا) درخواست کنید تا بدون نیاز به اجازه مالک این انتقال صورت گیرد.

اگر خانه را ترک می کنید بی آنکه کسی جایگزین شما شود، برای حذف نامتان از اجاره نامه به اجازه کتبی مالک و سایر مستأجرین نیاز خواهید داشت. لیکن، مالک موظف نیست این اجازه را بدهد؛ که در این صورت نام شما همچنان تا پایان قرار داد در اجاره نامه می ماند یا تا زمانی که کسی جایگزین شما در خانه بشود (به مورد فوق مراجعه کنید).

مطمئن شوید که نام شما در هریک از حساب های خانوار از قبیل حساب های گاز، برق، تلفن، اینترنت و تلویزیون پولی cable TV حذف شود. اگر نام شما در هریک از اقلام کرایه ای برای خانوار از

قبیل یخچال، لباسشویی یا تلویزیون باشد، باید با بنگاه مربوطه و همخانه های خود ترتیب مناسبی بدهید.

اگر پول ودیعه به شما مسترد گردد یا همخانه ها و یا مستأجری که جایگزین شما می شود به شما بدهند، باید مراتب را به Residential Tenancies Bond Authority (RTBA) (اداره ودیعه خانه های استیجاری) خبر بدهید. برای انجام این کار، مستأجر تازه/ یا صاحبخانه باید Bond Transfer form (فرم انتقال ودیعه) را پر کنند (این فرم را می توان از Tenants Union /Tenants Victoria “اتحادیه مستأجرین” یا نهاد خدمات مسکن دانشجویی تان تهیه کرد) و به RTBA (اداره ودیعه ها) ارسال نمایند.

اختلاف بین هم مستأجر ها

قانون the Residential Tenancies Act 1977 (قانون مالک و مستأجر مصوب 1977) محافظ حقوق مالک و مستأجر در ویکتوریا است و اختلافات بین مستأجر و مالک و/ یا بنگاه معاملات ملکی را پوشش می دهد. لیکن این قانون در مورد اختلاف بین هم مستأجر ها (یعنی همخانه ها) مسکوت است، که معنی آن این است که Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) (دیوان مدنی و اداری ویکتوریا) نمی تواند در مورد اختلافات بین هم مستأجر ها کمکی بکند. و Tenants Union /Tenants Victoria (اتحادیه مستأجرین) هم نمی تواند در اختلافات بین همخانه ها کمکی نماید، چون ما جانب کسی از مستأجرین را بر علیه دیگری نمی گیریم.

اگر بین شما و همسایه هایتان مشکلی پیش آمد، با نهاد خدمات مسکن دانشجویی تان تماس بگیرید. اگر آنها نتوانند کمکی بکنند آنها شما را به نهاد خدماتی دیگری مانند Dispute Settlement Centre of Victoria (مرکز حل اختلاف ویکتوریا) یا به Community Legal Centre (مرکز قانونی/ حقوقی محلی) معرفی می کنند. به برگه اطلاع رسانی Shared Household (همخانگی) ما هم مراجعه کنید.

پس گرفتن پول ودیعه تان

اگر شما در آغاز اجاره نشینی تان Condition report (گزارش وضعیت) را پر کرده باشید، باید قسمت مربوط به شرایط خانه را در دو نسخه ای که نزد خود نگهداشته اید در هنگام ترک خانه هم تکمیل کنید و از مالک یا بنگاه بخواهید تا آن را امضاء کند. این نسخه را در محل امنی نگه دارید. این مدرک شما است که نشان می دهد که خانه را در وضعیت پاکیزه ای ترک کرده اید. این فکر خوبی است که از اتاق های پاک و خالی، قبل از بازگرداندن کلید عکس بگیرید.

مالک یا بنگاه معاملات ملکی یک بازدید نهایی از خانه به عمل می آورد و به شما Bond Claim form (فرم ادعای ودیعه) را خواهند داد. آنها می توانند بر علیه ودیعۀ شما در صورتی ادعا کنند که به خانه صدمه ای وارد کرده باشید و یا آن را در وضعیت پاکیزه ای رها نکرده و یا هنوز نسبت به کرایه خود بدهکاری داشته باشید. اگر با ادعای آنان موافقید، و از جزئیات آن در فرم راضی هستید، آن را امضاء کنید و به مالک یا بنگاه معاملات ملکی خود مسترد نمایید، بعد آنها آن را به RTBA می فرستند. نهاد RTBA بر طبق مفاد این فرم سهم هریک از طرفین از ودیعه را به شما و مالک پرداخت خواهد کرد.

مطالعه موردی: مژگان در آخرین هفتۀ اقامت خود در یک آپارتمان اجاره ای یک Bond Claim form (فرم ادعای ودیعه) از بنگاه دریافت کرد. او به بنگاه زنگ زد تا بداند که چه کار باید بکند و به او گفته شد که باید فرم را امضاء کرده و آن را به بنگاه مسترد نماید و آنها کارهای لازم بعدی را انجام خواهند داد. دو هفته بعد مژگان حساب بانکی خود را بررسی کرد و و دید که پول ودیعۀ او برگشت داده شده ولی نه همۀ آن. مبلغ آن 350 دلار کمتر از از مبلغی بود که در آغاز اجاره پرداخت کرده بود. وقتی که او این مطلب را با بنگاه در میان گذاشت، به او گفتند که این 350 دلار را نگه داشته اند تا به مصرف نظافت خانه برسانند و دیوارهای آشپزخانه را دوباره رنگ کنند ، در حالی که مژگان با دقت آشپزخانه را تمیز کرده بود. مژگان می تواند این موضوع را با کشاندن آن به Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) (دیوان مدنی و اداری ویکتوریا) پیگیری و ادعای غرامت نماید. او باید شواهدی ارائه کند تا نشان دهد که بنگاه او را گول زده و شرایط آشپزخانه به علت استهلاک طبیعی ‘fair wear and tear’ بوده است. اگر مژگان عکس یا سایر شواهد را در پشتیبانی از ادعای خود داشته باشد، ممکن است بتواند ثابت کند که 350 دلاری که برای تمیزکاری و رنگ کاری مجدد گرفته اند بی انصافی بوده است.

اگر شما با آنچه که مالک یا بنگاه ادعا کرده اند مخالف هستید Bond Claim form (فرم ادعای ودیعه) را امضاء نکنید، و هرگز یک فرم را سفید امضاء نکرده و محل مبلغ ادعایتان را در فرم خالی نگذارید.

مالک باید در ظرف مدت 10 روز کاری به VCAT (دیوان) درخواست بدهد تا بخشی از مبلغ ودیعۀ شما یا همۀ آن را نگه دارد. اگر مالک پول ودیعۀ شما را پس نداد، می توانید به VCAT (دیوان) درخواست بدهید تا کل مبلغ ودیعه را به شما پرداخت نمایند. برای درخواست استرداد ودیعه هزینه ای نمی گیرند. برای اطلاع بیشتر به برگه های اطلاع رسانی ما با عنوان Ending a Tenancy (پایان دادن به یک اجاره نامه) و Bonds (ودیعه ها) مراجعه کنید.

معرفی نامه ها

در پایان دوران اجاره فکر خوبی است که از مالک و یا بنگاه معاملات ملکی بخواهید تا یک معرفی نامه کتبی به شما بدهد. از او بخواهید بنویسد شما کرایه خود را به موقع داده اید و خانۀ استیجاری را پاکیزه و در شرایط خوب نگه داشته اید. این معرفی نامه وقتی که می خواهید خانه بعدی خود را اجاره کنید سودمند خواهد بود.