23.6 C
ملبورن
19/01/2022
AISOV

مسکن دانشجویی 4

admin

قبل از رفتن به یک مسکن اجاره ای (خانه های چند اتاقه کرایه ای) باید چه چیزهایی را بدانم

پیرامون مسکن دانشجویان

اجاره نامه (قرار داد اجاره – Lease)

اگر درخواست شما برای اجاره یک خانه موفق بود، یک اجاره نامه را امضاء خواهید نمود. اجاره نامه ها به صورت موافقتی کتبی است، گو اینکه برخی به صورت شفاهی هم می باشند.

اجاره نامه ها دو دسته اند: یکی برای مدت ثابت و دیگری دوره ای. قراردادهای با مدت ثابت به شما اجازه می دهد در یک خانه برای مدت معینی زندگی کنید که معمولاً بین 6 تا 12 ماه است، در حالی که اجاره نامه های دوره ای معمولاً ماه به ماه می باشد.

اجاره نامه – Lease یک سند لازم الاجرای قانونی است و اگر شما تصمیم گرفتید که قبل از گذشت مدت تعیین شده خانه را ترک کنید، معمولاً هزینه ای به شما تعلق می گیرد. اگر قرار باشد که خلاف قرار داد اجاره خود عمل کنید، برای گرفتن راهنمایی با Tenants union/Tenants Victoria (اتحادیۀ مستأجرین) تماس بگیرید.

بیشتر اجاره نامه ها برای مدت 6 یا 12 ماه است، و ممکن است با سال تحصیلی همزمان نباشد. اگر قصد دارید خانه ای را شریکی یا به تنهایی اجاره کنید، این موضوع مهمی است که باید بدان توجه کنید. اگر مجبور باشید در وسط سمستر (نیمسال تحصیلی) دنبال خانۀ کرایه ای جدیدی بگردید به این علت که قرار داد اجاره شما 6 ماهه است و وقت قرارداد شما به پایان رسیده است و صاحبخانه اجاره را تمدید نمی کند، این کاری بسیار پر هزینه و باعث درد سر خواهد بود. همچنین اگر شما قرارداد اجاره تان را پیش از موعد مقرر زیر پا بگذارید یا بخواهید شخص دیگری را پیدا کنید که اتاق شما را به عهده بگیرد، چون نیمسال تحصیلی پایان یافته و شما می خواهید خانه را تخلیه کنید، این کار هم مشکل و پر هزینه خواهد بود.

یادتان باشد که حق شما است راجع به مدت اجاره تان در قرار داد مذاکره کنید و بنا بر این دلیلی ندارد که که نتوانید از مالک یا مدیر خوابگاه بخواهید که مدت اجاره نامه شما را طوری تغییر دهد که با سال تحصیلی تطابق داشته باشد. در قانون چیزی نیست که مکلف نماید مدت اجاره برای 6 یا 12 ماه باشد.

پیش از اینکه قرارداد اجاره خانه را امضاء کنید

  • اجاره نامه را به دقت مطالعه کنید و بدانید که چه چیز را دارید امضاء می کنید. اجاره نامه یک موافقتنامه لازم الاجرای قانونی است – هرگز چیزی را که نمی فهمید امضاء نکنید.

  • وقتی که مدت اجاره شما به پایان رسید، در حالی که تحت پوشش Residential Tenancies Act (RTA) 1997 (قانون مالک و مستأجر خانه های مسکونی مصوب 1997) هستید، هنگام بروز اختلاف استیجاری یک اجاره نامه با مدت معین به شما امنیت بیشتری خواهد داد.

  • یک موافقت کتبی امنیت بیشتری از یک قول شفاهی دارد. اگر مالک یا بنگاه معاملات ملکی هر نوع قولی را داد (مثلاً برای نصب یک بخاری جدید) ، اطمینان پیدا کنید که این قول به صورت نوشته باشد.

باید در مدت 14 روز از تاریخ موافقت نامه، یک نسخۀ امضاء شدۀ آن را به شما بدهند.

پیشکرایه و ودیعه – Bond

در بیشتر موارد شما باید یک ماه کرایه را پیش پرداخت کنید و ودیعه ای بدهید که معادل یک ماه کرایه است. این ودیعه به عنوان وثیقه ای برای مالک در برابر زیان و صدمه ناشی از مستأجر می باشد.

مالک یا بنگاه معاملات ملکی باید به شما یک Bond Lodgment form (فرم تسلیم ودیعه) بدهد تا پر کرده و امضاء کنید. فرم پر شده خود را به مالک یا بنگاه معاملات ملکی بازگردانید. آنها باید نسخه ای از آن را برای حفظ سابقه به شما بدهند و ودیعه شما را در ظرف مدت 10 روز کاری (غیر تعطیل) برای Residential Bond Authority (RTBA) (ادره ودیعه های خانه های استیجاری) ارسال نمایند. این اداره ودیعه شما را تا پایان مدت استیجاری نزد خود نگه می دارد.

اگر درآمد شما کم است و پول کافی ندارید تا برای ودیعه پرداخت کنید، ممکن است واجد شرایط وامی از Office of Housing (OoH) (اداره مسکن) از راه Bond Loan Scheme (طرح وام ودیعه) باشید.

اگر برای پرداخت پیشکرایه ، جلوگیری از اخراج از خانه، یا خرید مبلمان ضروری پول ندارید، می توانید از OoH Housing Establishment Fund (صندوق اعتبار اداره مسکن برای استقرار در خانه) درخواست پول کنید.

 برای اطلاع بیشتر به برگۀ اطلاع رسانی Bond loan scheme (طرح وام ودیعه) مراجعه یا برای گرفتن راهنمایی با Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیۀ مستأجرین) تماس بگیرید.

گزارش های وضعیت

قبل از اینکه اجاره شما آغاز شود، مالک یا بنگاه از خانۀ اجاره ای بازدید کرده و یک Condition Report (گزارش وضعیت) پر می کند تا سندی در مورد شرایط خانه قبل از ورود شما باشد. آنها باید به شما دو نسخه از فرم تکمیل شدۀ خود را بدهند.

خیلی مهم است که شما هم Condition Report (گزارش وضعیت) را پر کنید و هرجا با گزارش آنان تفاوتی وجود دارد، آنها را بنویسید. هر چیزی که شکسته، کثیف یا صدمه دیده است را یادداشت کنید وگرنه شما را برای شرایط در پایان دوره استیجاری سرزنش خواهند کرد.

فکر خوبی است که از هرچیز که در وضعیت خرابی است نظیر یک موکت کثیف و کهنه، صدمه های روی در و دیوار یا پرده و سایبان عکس بگیرید.

وقتی که گزارش وضعیت را پر کردید، آن را امضاء کرده و تاریخ آن را بنویسید و یک نسخه از آن را در ظرف مدت 3 روز کاری به مالک یا بنگاه معاملات ملکی تسلیم کنید و نسخۀ دیگر را در جای امنی بایگانی کنید. این گزارش وضعیت، سند شما از شرایط خانه در موقعی است که شما وارد آن شده اید و هنگام ترک خانه وقتی به این سند احتیاج خواهید داشت که صاحبخانه یا بنگاه بخواهد نسبت به پول ودیعۀ شما به خاطر صدمه یا خرج نظافت ادعای غیر منصفانه ای داشته باشد.

سایر مدارک و اطلاعات

مالک یا بنگاه معاملات ملکی باید مشخصات تماس خود را برای مواقع نیاز به تعمیرات فوری به شما بدهد. در عین حال موظف هستند که کتابچه ای با عنوان Statement of Rights and Duties (بیانیۀ حقوق و وظایف) را (که به نام ‘Red Book’ یا کتاب سرخ هم موسوم است) بدهند که حقوق و مسئولیت های مالک و مستأجر در ویکتوریا را توضیح می دهد.

خانه های اشتراکی – ورود به آنجا

اگر شما به خانۀ اشتراکی ملحق می شوید که از پیش مستقر شده، باید از مالک آن بپرسید که آیا اجازه کتبی داده است که شما هم وارد خانه بشوید یا نه. (اگر شما جایگزین مستأجری شده اید که نام وی روی اجاره نامه است این را ‘assignment’ “انتقال” می گویند. یک مالک حق ندارد بی آنکه دلیلی داشته باشد با انتقال شما مخالفت کند.)

همچنین شما باید بخواهید که نامتان را در اجاره نامه وارد کنند. وارد کردن نام شما در اجاره نامه اطمینان می بخشد که شما به عنوان مستأجر حق یکسانی با سایر همخانه های خود دارید، ولی همچنین بدین معنی است که به طور یکسان با دیگر مستأجرین مسئول صدمه به خانه، نپرداختن کرایه و غیره هستید. بسته به شرایط ممکن است میسر نباشد که نام شما را به اجاره نامه اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر با Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیۀ مستأجرین) تماس بگیرید.

اگر شما جایگزین کسی می شوید که از خانه می رود، و نام او در ودیعه هست، مطمئن شوید که قبل از پرداخت پول ودیعه به مستأجری که خانه را ترک می کند، هردوی شما Bond Transfer form (فرم انتقال ودیعه) را امضاء کرده باشید. در عین حال فکر خوبی است که از مالک یا بنگاه بخواهید که از خانه بازدیدی به عمل بیاورند تا شما مسئول خرابی های موجود در وقت ورودتان به خانه نباشید.

مطالعۀ موردی: کاظم سه سال پیش وارد یک خانۀ اشتراکی شد و سهم خود از ودیعه را به Carlotta داد که خانه را ترک می کرد. حالا کاظم عازم سفر خارج از کشور است بی آنکه کسی را به عنوان جایگزین خود پیدا کند تا جای او را در اتاقش بگیرد. همخانه ها تصمیم می گیرند که اجازه نامه را نقض کرده و خانه را تخلیه کنند. همه چیز داشت به خوبی پیش می رفت تا زمانی که خواستند پول ودیعۀ خود را پس بگیرند. کاظم و دو همسایۀ دیگرش مستأجر اولیۀ آن خانه نبودند و هیچکدام هم form (فرم انتقال ودیعه) را پر نکرده بودند. کاظم و همخانه ها هرگز مستأجرین اولیه را ملاقات نکرده بودند و نمی دانستند که اکنون در کجا به سر می برند، ولی برای اینکه اداره RTBA (ادره ودیعه های خانه های استیجاری) پول آن ها را پس بدهد به آنان نیاز داشتند تا اینکه form (فرم انتقال ودیعه) راامضاء کنند. اگر نتوانند مستأجرین اولیه را پیدا کنند، تنها راهی که دارند این است که موضوع خود را در Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT( (دیوان مدنی و اداری ویکتوریا) مطرح نمایند.

خانه های اشتراکی – اجاره فرعی دادن

اگر شما به یک خانه اشتراکی مستقر ملحق می شوید که در آنجا یک مستأجر نقش مالک را ایفا می نماید، شما ممکن است مستأجر فرعی باشید. برای اطلاع بیشتر به برگه اطلاع رسانی Assignment & subletting (انتقال و اجاره فرعی) مراجعه کنید.

این مورد، یک مورد پیچیدۀ حقوقی/قانونی است و بنا بر این اگر مشکلی داشتید و فکر می کنید که در جایی زندگی می کنید که اجاره فرعی مصداق دارد، برای گرفتن راهنمایی با Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیۀ مستأجرین) تماس بگیرید.