14.1 C
ملبورن
08/12/2022
AISOV

گزینه های مسکن دانشجویان 2

admin

کدام گزینۀ مسکن برای من مناسب است؟

مسکن دانشجویان

نوع خانه ای که به بهترین وجه مناسب نیازهای شما باشد به گستره ای از عوامل بستگی دارد که بیشتر آنها از لحاظ عملی بودن می باشند(مانند هزینه)، لیکن قبل از اینکه چیزی را امضاء کنید، خوب است وقت صرف کنید و وضعیت قانونی نوع مسکن را در نظر بگیرید چون باعث خواهد شد که به انتخاب نهایی شما کمک نماید.

توجه به ملاحظات کاربردی و شخصی

بهترین گزینه تا حدود زیادی به وجود نوع مسکنی که شما ترجیح می دهید و نیاز های خاص شخصی شما بستگی دارد. برای مثال ، شما ممکن است مسکنی با امکانات کامل و نزدیک به دانشگاه بخواهید، که در این صورت گزینۀ شما قاعدتاً بایستی مسکنی دانشگاهی، یا خوابگاه دانشجویان و یا زندگی در یک خانوار باشد. لیکن اگر در جایی زندگی می کنید که این گزینه ها محدود می باشند ممکن است بخواهید در خانه ای با اتاق کرایه ای یا در یک خانه اشتراکی زندگی کنید.

ملاحظات عملی که معمولا در نظر گرفته می شود عبارتند از:

 • دسترسی به ترابری عمومی

 • هزینه ها (ودیعه، کرایه و هر خدمتی که باید برای آن پولی بپردازید)

 • انعطاف پذیری و امنیت شرایط اجاره

 • استقلال و آسایش شخصی

 • اینکه آیا مسکن مبلمان (مانند تختخواب، میز، کمد) داشته باشد یا نه

 • در دسترس بودن خدمات و امکانات (مانند تأمین خوراک و لباسشویی)

 • فاصله تا دانشگاه

 • فاصله تا فروشگاه ها و خدمات (نظیر پزشک)

 • امکانات تحصیلی

 • دسترسی به تلفن و اینترنت

 • دسترسی به امکانات ورزشی و تفریحی

ملاحظات قانونی

بسته به اینکه شما در خانه ای با خانواده – homestay، یا در مسکن دانشگاهی باشید یا در خانه ای که اتاق کرایه ای داشته باشد، یا در خانه ای که با دیگران یا به تنهایی کرایه کرده اید، حقوق و مسئولیت های شما متفاوت خواهد بود. حتی اگر بنا به ملاحظات عملی یا وجود مسکن، گزینه های مسکن شما محدود باشد، قبل از اینکه اجاره نامه ای را امضاء یا پولی را پرداخت کنید، فکر خوبی است که از وضعیت قانونی هرنوع از این مسکن ها آگاه شوید.

پوشش قانون مالک و مستأجر

قانون Residential Tenancies Act (RTA) 1997 (قانون مالک و مستأجر خانه های مسکونی مصوب 1997) حافظ حقوق مالکین و مستأجرین ویکتوریا می باشد. این قانون – RTA موضوعات استیجاری مسکونی را پوشش می دهد از قبیل:

 • تعمیرات

 • افزایش کرایه

 • اخرج از خانه

 • غرامت

ولی متأسفانه RTA همۀ انواع مسکن ها را پوشش نمی دهد. اگر مسکن شما زیر پوشش این قانون نباشد، به عنوان مستأجر چندان از محافظت قانونی برخوردار نخواهید بود.

چه کسی زیر پوشش نیست؟

مسکنی که توسط دانشگاه اداره می شود تحت پوشش RTA نمی باشد و در بسیاری از موارد کسی که در خانه ای با خانواده – homestay می ماند هم زیر پوشش این قانون نیست. ولی اگر خانواده تأمین کننده homestay (یا میزبان) اتاق های خود را به چهار نفر یا بیشتر کرایه داده باشد، این خانه به عنوان rooming house (خانه ای با اتاق کرایه ای) طبقه بندی می شود و زیر پوشش RTA خواهد بود و معنی آن این است که شما از نظر حقوقی مورد حفاظت قانونی هستید.

چه کسی پوشش دارد؟

پوشش قانونی بسته به شرایط است. به طور کلی، اگر شما مسکنی را در “تصرف انحصاری” خود داشته باشید و با 3 نفر یا بیشتر همخانه باشید، احتمالاً در بخش rooming house (خانه ای با اتاق کرایه ای) قانون RTA تحت پوشش خواهید بود.

آگاه باشید که برخی از مدیران خوابگاه های دانشجویی به غلط ادعا می کنند مسکن دانشجویی که آنها اداره می کنند وابسته به مؤسسات آموزشی است. بنا بر این، ادعای آنها این است که مسکن آنها زیر پوشش RTA نیست. ولی بر طبق RTA آنها باید یک موافقت کتبی داشته باشند که نشان دهد وابسته به یک نهاد آموزشی هستند.

در مورد هم-مستأجران Co-tenants چی؟

قانونی RTA روابط قانونی بین مالک و مستأجر را تعریف می کند ولی روابط بین مستأجران همخانه را پوشش نمی دهد. این بدان معنی است که اختلاف بین مستأجرین را نمی توان همانند اختلاف بین مالک و مستأجر حل و فصل نمود.

متاسفانه Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیه مستأجرین) نمی تواند در اختلافات مستأجر ها با هم کمکی بکند چون ما نمی توانیم طرف یک مستأجر را در برابر مستأجری دیگر بگیریم. اگر با یک مستأجر دیگر اختلاف پیدا کردید می توانید با یک Community Legal Centre در محلتان تماس بگیرید و راهنمایی بخواهید، یا با کمک Dispute Settlement Centre of Victoria (مرکز حل اختلاف ویکتوریا) ترتیبی برای برگزاری یک جلسه میانجی گری بدهید (مشروط بر اینکه هرکس که در این اختلاف سهیم است موافق باشد در این جلسه حاضر شود).

> برای اطلاع در مورد زندگی در یک خانه به طور شریکی به برگۀ اطلاع رسانی Shared Households (داشتن همخانه) و Keeping the “mates” in housemates (نگهداری “دوستان” در خانۀ دوستان) مراجعه کنید.

اگر مطمئن نباشم که تحت پوشش قانون هستم یانه چی؟

اگر اطمینان ندارید که نوع مسکن شما تحت پوشش قانون RTA هست یا نیست با Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیه مستأجرین) یا یک نهاد خدمات مسکن دانشجویی تماس گرفته و راهنمایی بخواهید.