نیاز به داوطلب

اداره امور کانون ایرانیان ویکتوریا به طور کامل توسط افراد داوطلب از اقشار مختلف جامعه ایرانی صورت می‌پذیرد. از این رو دسترسی همیشگی به نیروهای داوطلب با تخصص‌های مختلف برای انجام برنامه‌ها/پروژه‌ها (اعم از مداوم یا موقت) بسیار حائز اهمیت است.

چنانچه مایل به همکاری داوطلبانه در هرزمینه‌ای هستید با تکمیل این فرم آمادگی خود را اعلام نمایید. تیم اجرایی کانون به فراخور نیاز برای اجرای برنامه‌های مختلف با شما در تماس خواهد بود.